GR20141127 AP2.1 Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens de Open VLD-fractie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2007 werd vastgesteld dat iedere politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, over 6 afgevaardigden kan beschikken in de stedelijke feestcommissie, maar dat dit geen noodzaak is en dat later nog mandaten kunnen worden ingevuld;

 

Overwegende dat de leden van de stedelijke feestcommissie worden benoemd voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

 

Overwegende dat op 30 mei 2013 door de gemeenteraad voor de Open VLD-fractie 6 leden werden aangesteld;

 

Gelet op het ontslag van 1 lid van de Open VLD-fractie (Glenn Symoens) na zijn aanstelling van 30 mei 2013 waardoor er 1 plaats beschikbaar is voor de Open VLD-fractie;

 

Overwegende dat de heer Alain Triest, fractievoorzitter Open VLD, vraagt om voor Open VLD de heer Bart Spiliers, Daalstraat 51, 9404 Aspelare aan te stellen als afgevaardigd lid voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode;

 

Gaat over tot de geheime stemming ;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 29

Aantal stemmen op naam van Bart Spiliers: 29

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

 

Enig artikel

 

Voor Open VLD wordt de heer Bart Spiliers, Daalstraat 51, 9404 Aspelare aangesteld als afgevaardigde voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode van de stad.