GR20141127 AP12. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepenen van mobiliteit en openbare werken in verband met fietsen over 't Oeversteksken

Omwille van de afwezigheid van raadslid K. Van Den Driessche wordt op voorstel van de N-VA-fractie dit punt verdaagd.