GR20141127 AP10. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen over de stedenbouwkundige aanvragen voor sloop en bouwprojecten tegenover de abdijkerk

Dit punt zal op voorstel van de N-VA-fractie behandeld worden in de besloten zitting.