GR20141127 AP1. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan schepen Henri Evenepoel in verband met het afschakelplan

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Volgens de gegevens van Stroomdag Vlaanderen zou het CBS (onze stad) een plan hebben ingeval de stad (stroom) volledig of gedeeltelijk afgekoppeld zou worden van het stroomnet.

Er zouden zelfs al maatregelen genomen zijn maar volgens de gestelde vragen kan men nergens uit opmaken of er wel een degelijk een nood- en interventieplan voorhanden is.

 

Toelichting

 

Deze vragen en antwoorden zijn de volgende:

Gegevens Stroomdag Vlaanderen

Ninove

(Oost-Vlaanderen)

Gemeente in het plan: Ja

Nu al maatregelen: Ja

Verlichting doven? Waarom: Nee

Verlichting dimmen? Waarom: Nee

Verlichting sportterreinen doven? Waarom: Nee

Minder kerstverlichting? Waarom: Nee

Meer LED verlichting? Waarom: Besparing

Verwarming lager? Waarom: Nee

Personeel andere werktijden? Waarom: Nee

Andere maatregelen? Waarom: Plan

Voorbereid op een afschakeling: Nee

Nood- en interventieplan klaar: Nee

Kritische punten in kaart gebracht: Nee

Inwoners geïnformeerd: Nee

Crisiscommunicatie uitgewerkt: Nee

Crisisopvangcentrum voorzien: Nee

Verkeersproblemen verwacht: Nee

Criminaliteit verwacht: Nee

 

Vragen

 

Vermits op de meest cruciale vragen o.a. die van de voorbereiding , het nood- en interventieplan, het in kaart brengen van kritische punten, informatie naar de inwoners toe. nee werd geantwoord, vraag ik mij af wat de stad gaat doen als het afschakelingsprobleem zich effectief gaat stellen?

Welke maatregelen zijn wel al genomen?"