GR20140916 punt 39: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en de schepen van openbare werken in verband met het ontbreken van een degelijke fietsstalling om evidente plaatsen

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

We mogen hopen dat stilaan iedereen akkoord kan gaan dat inzake mobiliteit, bij voorkeur het STOP principe gehanteerd wordt. Dus, in de mate van het mogelijke, voor verplaatsingen eerst te kiezen om te stappen (S), voor iets grotere afstanden te kiezen voor de fiets en te trappen (T), als dat niet kan het openbaar vervoer te gebruiken (O) en pas in laatste instantie te kiezen voor  privé gemotoriseerd vervoer met wagen of motor (P). Dat de mensen die de moeite doen om zich te voet, met de fiets of openbaar vervoer te verplaatsen daarin best ook worden gestimuleerd of geholpen, lijkt dan ook vanzelfsprekend.

 

Toelichting:

Als je stappen of fietsen wil bevorderen, dan moet je de mensen die zich zo verplaatsen in de watten leggen. Dat houdt in dat ze aangenaam en veilig traject kunnen volgen. Voor fietsers wordt dat aangevuld met voldoende en degelijke fietsenstallingen.

Vandaar deze motie.

 

Voorstel dat ter stemming wordt voorgelegd:

 

Gelet op de inplanting van een fietsenstalling langs de Centrumlaan t.h.v. het stadhuis.

Gelet op het beperkt gebruik van deze fietsstalling.

Gelet op het ontbreken van een fietsstalling aan de inkom van het stadhuis.

Gelet op de mogelijkheid voor automobilisten om tot voor de voordeur van het stadhuis te rijden en daar te parkeren.

Ten einde het fietsen te stimuleren en als stadsbestuur het goede voorbeeld te geven.

Gelet op de deelname aan de actie 'Met belgerinkel naar de winkel' waarbij fietsen in de binnenstad wordt gestimuleerd.

 

Beslist de gemeenteraad:

 

De fietsenstalling langs de Centrumlaan t.h.v. het stadhuis, te verplaatsen tot op de binnenkoer van het stadhuis.

Een overdekte fietsstalling te plaatsen aan de dienstingang van het stadhuis teneinde werknemers van de stad aan te moedigen de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer.

Fietsstallingen te plaatsen op een 4-tal plaatsen, verspreid over de Graanmarkt.

Fietsstallingen te voorzien aan het Oude Stadhuis.

Extra fietsstallingen te voorzien aan CC De Plomblom.

Fietsstallingen te plaatsen aan het OCMW gebouw.

Waar mogelijk overdekte fietsstallingen of minstens gewone fietsrekken te voorzien aan elke bushalte en hiervoor gebruik te maken van de ter beschikking gestelde subsidies."