GR20140911 punt 6: Logistiek/patrimoniumbeheer - organisatie van online biedingen voor de verkoop van onroerende goederen - goedkeuring van het bestek en van de wijze van gunnen

Dit agendapunt wordt verdaagd.