GR20140911 punt 5: Secretariaat - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Ninove (PWA) - vervanging vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij zes vertegenwoordigers voor de PWA Ninove werden aangeduid;

 

Gelet op de brief van 1 juli 2014 van de Raad van Bestuur van het PWA Ninove waarbij kennis werd genomen van het ontslag van Dirk Vanderpoorten;

 

Overwegende dat een nieuwe vertegenwoordiger moet worden aangesteld;

 

Gelet op de kandidatuur van Kelly Goelens;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 28

-       Aantal uitgebrachte stemmen: 28

-       Aantal stemmen op naam van Kelly Goelens: 28

-       Aantal nee-stemmen: /

-       Aantal onthoudingen: /

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat Kelly Goelens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Dirk Vanderpoorten als vertegenwoordiger van de stad in het PWA Ninove.

 

Artikel 2

 

Mevrouw Kelly Goelens wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in het PWA Ninove.

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Ninove, Centrumlaan 98 te 9400 Ninove.