GR20140911 punt 3: Politie - brief van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen over het mandaat van korpschef van politie - beslissing

De raad

 

Gelet op de brief van 14 mei 2014 van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij er op gewezen wordt dat de aanwijzing van korpschef van politie een verplichting inhoudt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2014 waarbij kennis genomen werd van de brief van 14 mei 2014 van de provinciegouverneur;

 

Overwegende dat in het najaar examens georganiseerd worden voor het behalen van het directiebrevet;

 

Overwegende dat door te wachten op de resultaten van deze examens het aantal kandidaten voor het mandaat van korpschef van politie kan vergroot worden;

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De oproep tot de kandidaten voor het mandaat van korpschef van de lokale politie Ninove zal gepubliceerd worden zodra de examens voor het behalen van het directiebrevet beëindigd zijn.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.