GR20140911 punt 29: Goedkeuring beleidsplan Toerisme Scheldeland 2014-2019

De raad

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 houdende goedkeuring van het lidmaatschap samenwerkingsverband Schelde-Dender;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2007 houdende goedkeuring van de statutenwijziging van de vzw Toerisme Schelde- en Denderstreek;

 

Overwegende dat de stad Ninove zich akkoord heeft verklaard met de statuten van en het werkend lidmaatschap bij Toerisme Scheldeland vzw;

 

Overwegende dat Toerisme Scheldeland vzw een samenwerkingsverband is tussen enerzijds de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, 30 steden en gemeenten uit de regio, 2 bovenlokale toeristische organisaties en 5 lokale toeristische organisaties;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Toerisme Scheldeland vzw van 18 juni 2014 om het beleidsplan voor Toerisme Scheldeland 2014-2019 goed te keuren;

 

Gelet op de voorstelling van en de uiteenzetting over het beleidsplan Toerisme Scheldeland door de regiocoördinatie Scheldeland op 5 juni 2014 waarbij alle gemeenteraadsleden werden uitgenodigd;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1: Het beleidsplan voor Toerisme Scheldeland 2014-2019 wordt goedgekeurd

 

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan Toerisme Scheldeland vzw, Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde