GR20140911 punt 25: Motie rond het nieuwe vervoersplan van de NMBS

De raad

 

Gelet op het ontwerp van vervoersplan van de NMBS zoals aangekondigd op 24 februari 2014;

 

Gelet op de diverse pogingen van het stadsbestuur om over dit ontwerp in overleg te treden;

 

Gelet op het feit dat de NMBS op geen enkele manier tegemoet gekomen is aan voornoemde vraag tot overleg;

 

Gelet op het nieuwe vervoersplan van de NMBS zoals voorgesteld op 27 juni 2014;

 

Gelet op de afschaffing van diverse treinverbindingen buiten de spits en de afschaffing van de rechtstreekse treinverbinding met Brussel tijdens de spits;

 

Overwegende dat het nieuwe vervoersplan zowel het aanbod als het comfort voor de pendelaars uit onze stad en uit de regio sterk vermindert;

 

Overwegende dat de afbouw van het openbaar vervoer zoals dit vervoersplan impliceert in onze regio de keuze voor het openbaar vervoer minder eenvoudig maakt;

 

Overwegende dat de stad op dit moment nog onvoldoende zicht heeft op het behoud van de capaciteit van de lijn Geraardsbergen-Denderleeuw tijdens de spitsuren;

 

Overwegende dat de spitstreinen momenteel vaak reeds overbezet zijn;

 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van het vervoersplan zoals voorgesteld door dhr. Souffriau, woordvoerder van het treinbegeleidersdepot in Geraardsbergen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Art. 1

 

De gemeenteraad betreurt ten stelligste het manifest gebrek aan overleg tussen stad en NMBS over het nieuwe vervoersplan. De gemeenteraad dringt er bij de NMBS en de bevoegde minister op aan de voorgestelde aanpassingen zoals in bijlage toegevoegd aan dit besluit in het definitieve vervoersplan op te nemen. De gemeenteraad vraagt een expliciete bevestiging van de NMBS dat het nieuwe vervoersplan geen inkrimping van de capaciteit van het reizigersvervoer betekent tijdens de spitsuren.

 

 

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

de heer Jo Cornu, Gedelegeerd Bestuurder NMBS, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel

de heer Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel