GR20140911 punt 19: Openbare werken - Denderwindeke - aanpassingen waterleidingnet naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in Hernhof - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, verzocht werd  een ontwerp op te maken voor aanpassingen aan het waterleidingnet en dit naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in Hernof, 9400 Denderwindeke;

 

Gelet op de brief van 20 mei 2014 van De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij  een voorstel werd ingediend voor aanpassingen van het waterleidingnet, voor een bedrag van € 65.667,20, tijdens de geplande wegen- en rioleringswerken in Hernhof, 9400 Denderwindeke;

 

Overwegende dat aanpassingswerken aan het waterleidingnet die niet zijn opgenomen in het jaarlijks investeringsprogramma van de Watergroep 100% ten laste zijn van de vennoot;

 

Overwegende dat deze uitbreiding kan gefinancierd worden door middel van de autonome investeringskredieten;

 

Overwegende dat het beschikbaar saldo van de autonome investeringskredieten € 126.937,83 bedraagt, rekening houdend met de recentste door de gemeenteraad goedgekeurd uitbreidingen;

 

Overwegende dat op 3 juni 2014 advies werd gevraagd aan de Stedelijke Brandweer Ninove;

 

Gelet op het gunstig advies van 14 juli 2014 van de Stedelijke Brandweer Ninove;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanpassingswerken van het waterleidingnet, voor een bedrag van € 65.667,20, naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in Hernhof, 9400 Denderwindeke, worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De aanpassingswerken van het waterleidingnet in Hernhof worden geheel gefinancierd door middel van de autonome investeringskredieten.

 

Artikel 3

 

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent en naar de Watergroep, Nederwijk 263, 9400 Ninove.