GR20140911 punt 18: Openbare werken - Wildendries - Geraardsbergsesteenweg te Aspelare - uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat De Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van een verkaveling in Wildendries – Geraardsbergsesteenweg te Aspelare;

 

Gelet op de brief van 10 juli 2014 van De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij op verzoek van bvba Bouwdroom, Leon Bekaertlaan 13 te 9880 Aalter, een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling in de Wildendries – Geraardsbergsesteenweg te Aspelare;

 

Gelet op de e-mail van 19 augustus 2014 van de Watergroep waaruit blijkt dat de kostprijs van de uitbreiding van het waterleidingsnet € 10.039,90 bedraagt;

 

Overwegende dat deze werken voor 100% ten laste vallen van de verkavelaar, bvba Bouwdroom, Leon Bekaertlaan 13 te 9880 Aalter;

 

Overwegende dat de stedelijke brandweer Ninove op 11 augustus 2014 gunstig advies verleende;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling in de Wildendries – Geraardsbergsesteenweg te Aspelare wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten aan het waterleidingsnet ten bedrage van € 10.039,90 zijn volledig ten laste van de verkavelaar, bvba Bouwdroom, Leon Bekaertlaan 13 te 9880 Aalter.

 

Artikel 3

 

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.