GR20140911 punt 14: Financiële dienst - kerkfabriek Sint Amandus Outer - budgetwijziging 2014/1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint Amandus Outer bepaald werd op € 124.999,71 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek Sint Amandus Outer bepaald werd op € 246.061,26 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van budgetwijziging werd goedgekeurd door de kerkraad van 15 juni 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 17 juli 2014 voor de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer;

 

Overwegende dat het voorstel van budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur en op 4 augustus 2014 werd ingeschreven in het register van de briefwisseling onder nummer 6416;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabriek;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Amandus Outer de exploitatietoelage en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

4 onthoudingen  (Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer.

 

Artikel 2

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.