GR20140911 punt 11: Financiële dienst - kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 en budgetwijziging 2014/1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove bepaald werd op € 510.436,25 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove bepaald werd op € 759.212,00 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 en budgetwijziging 2014/1 werd goedgekeurd door de kerkraad van 3 juli 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 1 augustus 2014 voor de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 en de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 en budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove een meerjarenplanwijziging vraagt omwille van het niet doorgaan van het gebruikscontract van de kerktoren;

 

Overwegende dat hierdoor het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove stijgt met € 15.000 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove in deze meerjarenplanwijziging ook diverse verschuivingen doet tussen diverse algemene rekeningen en tussen diverse jaren;

 

Overwegende dat deze verschuivingen geen financiële gevolgen hebben;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove de exploitatietoelage verhoogt met € 15.000,00 en de investeringstoelage niet verhoogt voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove een budgetwijziging 2014/1 vraagt omdat de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten anders verlopen dan zoals verwacht in het oorspronkelijke budget;

 

Overwegende dat hierdoor het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove stijgt met € 47.000 voor dienstjaar 2014 en daalt met € 47.000 voor dienstjaar 2015;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

4 onthoudingen  (Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De meerjarenplanwijziging 2014-2019/1  wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De budgetwijziging 2014/1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

dienstjaar 2014: 52.667,25

dienstjaar 2015: 91.768,75

dienstjaar 2016: 93.140,25

dienstjaar 2017: 94.533,00

dienstjaar 2018: 95.946,00

dienstjaar 2019: 97.381,00

 

Artikel 4

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

dienstjaar 2014: 180.044,00

dienstjaar 2015:       222,00

dienstjaar 2016: 147.222,00

dienstjaar 2017: 147.222,00

dienstjaar 2018: 147.222,00

dienstjaar 2019: 137.280,00

 

Artikel 5

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.