GR20140911 punt 10: Gemeentebelastingen - retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties - aanpassing

Dit agendapunt wordt verdaagd.