GR20140619 punt AP9: schriftelijke vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de gemeentelijke administratieve bibliotheek

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn schriftelijke vraag vermeld:

 

 

"Motivatie:

Indien raadsleden toegang hebben tot degelijke informatie kan dit zowel voor de meerderheid als de oppositie een meerwaarde zijn.

 

Vraag:

  1. Op welke dag-, week- en maandbladen zijn de verschillende stadsdiensten en/of het college geabonneerd (zowel gratis als tegen betaling)?
  2. Bestaat er een inventaris van de in het verleden aangekochte boeken, tijdschriften of andere lectuur?
  3. Zijn deze documenten raadpleegbaar en zoja, waar en volgens welke procedure?"