GR20140619 punt AP5:interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken in verband met het herschilderen van het wagenpark van het voormalige AGB DN

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Via de pers (HLN 03/06/2014) vernamen we dat het wagenpark van het voormalige AGB DN opnieuw een oranje kleur zullen krijgen?

We gaan er nu gemakshalve nog van uit dat het bij de aankoop van een nieuw voertuig niet uit maakt in welke 'niet standaard' kleur het voertuig geschilderd moet worden. Dit is evenwel anders wanneer een reeds in gebruik genomen voertuig met een speciale kleur een andere kleur moet krijgen.

 

Vragen:

 

-       Welke was de totale kost van het herschilderen van de bestaande voertuigen van de dienst Openbare werken toen deze omgevormd werd tot het AGB DN?

-       Is het nu effectief de bedoeling om alle in dienst zijnde flets groene voertuigen van het AGB DN te herschilderen in het oranje?

-       Zoja, binnen welke termijn?

-       Over hoeveel kleine (personenwagens), middelgrote (tractoren) en grote (vrachtwagens) voertuigen gaat het dan?

-       Wat is de (geraamde) totale kost voor deze kleuraanpassing?"