GR20140619 punt AP4: mondelinge vraag van raadslid Joost Arents aan de bevoegde schepen omtrent het bord geplaatst bij het inrijden van de Ameiveldstraat richting Polderbaan

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn vraag vermeld:

 

"Volgens mijn informatie is het bord geplaatst op het Ameiveld, niet het juiste bord dat wettelijk de blauwe zone aanduidt.

 

Conclusie:

 

Ik mankeer de witte achtergrond en stel dus vast dat het bord de verkeerde kleur heeft(achtergrond is blauw!)

 

Vraag:

Is de stad van plan om het bord te vervangen door een correct bord?

Zoja,wanneer?