GR20140619 punt AP2: interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans over de voorinschrijvingen in de academie

 

 
 

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in zijn interpellatie vermeld:

 

"Sinds een aantal jaar werkt de Academie volgens het principe van 'voorinschrijvingen' om te verzekeren dat de huidige leerlingen kunnen instappen in het volgend academiejaar.

Opnieuw zorgden de voorinschrijvingen voor de richting Dans op zaterdag 7 juni voor lange wachttijden.

Hoewel er tijdens de voormiddag ook al lessen doorgingen, werden de voorinschrijvingen pas mogelijk vanaf 13u. Met als gevolg dat een aantal ouders wachtten, of moesten terugkeren op een ander tijdstip om hun kind(eren) in te schrijven.

 

Na de voorinschrijvingen worden de inschrijvingen ook mogelijk voor nieuwe leerlingen.

 

Voor zowel de sportkampen, georganiseerd door de Sportdienst, als de speelpleinwerking, georganiseerd door de dienst Jeugd is het mogelijk om online in te schrijven en via overschrijving te betalen.

 

Hierbij stel ik mij de volgende vragen:

- Waarom was de inschrijving niet mogelijk vanaf de start van de lessen 's ochtends, zodat de ouders die reeds ter plekke zijn hun kind(eren) kunnen inschrijven? En bijgevolg een extra verplaatsing en veel ergernissen besparen…

- Wanneer zal er werk gemaakt worden van 'online inschrijvingen' voor alle richtingen van de Academie voor Muziek Woord en Dans?"