GR20140619 punt AP1: interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van openbare werken omtrent de riolerings- en wegeniswerken in de Geraardsbergsesteenweg en Waalhovestraat te Aspelare

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"Sinds begin april zijn er rioleringswerken die voor de nodige hinder zorgen, aan de gang in de Geraardsbergsesteenweg en de Waalhovestraat te Aspelare.

 

In de loop van de vakantieperiode zal de Waalhovestraat (midden van de straat) opgebroken worden. Bijgevolg zullen de huizen niet meer toegankelijk zijn per auto, wat voor de bewoners ongetwijfeld een moeilijke en lastige periode wordt.

 

Hieromtrent heb ik volgende vragen:

- Hoe zal het parkeerprobleem opgelost worden, aangezien de bewoners hun woning per auto niet meer zullen kunnen bereiken?

- Hoe en waar zal de ophaling van het huisvuil, papier, glas, PMD… georganiseerd worden?"