GR20140619 punt 46: interpellatie van raadslid Joost Arents aan het schepencollege omtrent het evenement Clouseau

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

Deze interpellatie heeft als doel het verdere verloop te kennen van het evenement Clouseau.
Op vorige gemeenteraden werden reeds een aantal belangrijke vragen gesteld ivm dit evenement.
Vandaag is het mijn bedoeling om te weten hoever het staat met alles wat we op de vorige gemeenteraden aangekaart en gevraagd hebben.
Daarom opnieuw volgende belangrijke vragen:

1. Wanneer er een vergunning afgeleverd?

2. Heeft de vzw NEP een verzekering BA afgesloten en aan de verzekeraar vermeld dat de politie een negatief advies gaf?( dit is een verplichte mededelingsplicht van de verzekeringsnemer tegenover de maatschappij).Bij welke maatschappij werd de polis afgesloten en wat is het polisnummer ? Kan ik een kopie krijgen van het contract zodat ik de waarborgen kan controleren?

3. Heeft de stad of het schepencollege een verzekering BA afgesloten, en ook vermeld  aan de maatschappij dat er een negatief advies is van de politie?
Kunnen jullie me de maatschappij en het polisnummer meedelen? Kan ik ook een kopie krijgen van dit contract?

4.Wat gaat het schepencollege ondernemen indien zou blijken dat de verzekeraar van de vzw NEP geen waarborg geeft omwille van het negatief advies of het mogelijk verzwijgen van deze informatie?

5. Wat gaat het schepencollege ondernemen indien zou blijken dat ook de verzekeraar van de stad geen waarborg geeft omwille van het negatief advies?

6. Heeft de stad of het schepencollege nog een alternatief waar het concert zou kunnen doorgaan indien dit niet op het Dokter Hemerijckxplein zou kunnen doorgaan?