GR20140619 punt 45: interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de bevoegde schepen omtrent de plaatsing van een bord 'doodlopende straat' in de Spekbaan

Volgende motivering wordt door de mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"Ter hoogte van de Valleistraat 61, 9402 Meerbeke bevindt zich een weg, meer bepaald de Spekbaan. Deze geasfalteerde straat eindigt aan huisnummer 63 en mondt uit in de diepe straten.

Er bevindt zich echter nog geen verkeersbord 'doodlopende straat'.

 

Vraag

- wanneer zal er een bord 'doodlopende straat' aan het begin van de Spekbaan geplaatst worden?"