GR20140619 punt 44: interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van verkeer omtrent de invoering van betalende parkeerzones rond de Désiré De Bodtkaai

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in aar interpellatie vermeld:

 

"Sinds jaar en dag staan een 80-tal vrijwillige brandweerlieden en 15 ambulanciers ten dienste van de Ninovieters. Zoals u wellicht weet, dient een vrijwillig brandweerlid, wonende te groot Ninove binnen de 4 à 5 minuten na een oproep aanwezig te zijn in de kazerne teneinde zo snel mogelijk aanwezig te zijn bij de oproeper van het incident.

 

Om tijdig te kunnen aanwezig zijn in de kazerne, parkeert een brandweerlid dat zich per auto naar de kazerne begeeft, zich logischerwijs op de daartoe voorziene parkeerstrook voor de parking waar zich het voormalige AGBDN bevond, of op de parking tussen frituur Het Snacksken en de ingang van het voormalige AGBDN.

Een snelle interventie zowel overdag als 's nachts vereist een snelle aanwezigheid.

Echter, gezien de invoering van het betalend parkeren op die betreffende parking, vereist dit ook dat het brandweerpersoneel een ticket neemt. Helaas is die tijd er niet!

 

Vragen

- Zullen de brandweerlieden/ambulanciers worden beboet bij het niet voorzien van een parkingticket? Zoja, welke acties zullen worden voorzien om dit tegen te gaan?

- Welke acties zal de stad ondernemen om voldoende parking te reserveren voor het brandweerpersoneel?"