GR20140619 punt 36: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van economie in verband met de niet inschrijving op de Gemeenteradar van Unizo

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

Als een stad een goede dienstverlening wil aanbieden aan haar plaatselijke ondernemers, dan kan het nooit kwaad om de bestaande dienstverlening te laten doorlichten op problemen of hiaten.

 

Toelichting:

Unizo biedt aan gemeenten een kosteloze doorlichting van haar dienstverlening naar bedrijven en handelaars aan. De inbreng van de stad hierin is eerder beperkt.

Toch slaagt de stad er niet in om aan die twee eenvoudige voorwaarden te voldoen. De opgegeven reden is dat de dienst economie in opstartfase zit.

Dat u initiatieven zoals de vzw Verenigde Handelaars Ninove steunt, is dan ook niet meer dan normaal. Het is dan ook voornamelijk dankzij de inzet van de handelaars zelf dat de Ninoofse middenstand overeind blijft.

Dat u een idee van ons heeft overgenomen i.v.m. het aantrekkelijker maken van de Mallaardparking en de wandelweg naar de handelskern kunnen we alleen maar toejuichen. We hopen alleen dat er na deze aankondiging, ook snel een realisatie volgt.

 

Vragen:

Welke subsidies krijgen verenigingen van handelaars om activiteiten zoals de Jaarmarkt, Prima Vera, Topdagen, enz… op poten te zetten?

Wanneer denkt de dienst economie te beschikken over de e-contactgegevens van alle bedrijven, handelaars, horecazaken, dienstenbedrijven en vrije beroepers in Ninove?

Welke zijn de doelstellingen van de dienst economie nog binnen deze bestuursperiode?"