GR20140619 punt 32: bibliotheek - vervanging lid van beheerraad

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet ;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.9.2013 houdende aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;

 

Gelet op de huidige samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek :

 

Voor de politieke vertegenwoordiging :

- Voor N-VA:

Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge

Hildegarde Goubert, Lindendreef 29, 9400 Ninove

- Voor Forza Ninove :

Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400  Ninove

Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke

- Voor SP.A / Groen:

Kathleen Provost, Preulegem 8, 9400 Ninove

Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove

- Voor Open VLD :

Bram Lion, Ternat 241, 9402  Meerbeke

Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

- Voor CD&V :

Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Ninove;

 

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :

Voor de cultuurraad:

- Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121 te 9400 Ninove

- Herman Van Isterdael, Idevoordelaan 27, 9400 Okegem

- Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove;

 

Voor de jeugdraad:

- An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare,

 

Voor de gebruikers :

- Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove

- Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove

- Rozemie Steyaert , Heirebaan 107, 9400 Ninove

- Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke

- dhr. Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke;

 

Gelet op het e-mailbericht dd. 13.5.2014 van dhr. Alain Triest, fractieleider Open VLD, waarin hij meldt dat de afgevaardigde dhr. Bram Lion zal vervangen worden door dhr. Stijn Souffriau;

 

Gelet op het amendement van raadslid S. Vermassen om Kathleen Provost te vervangen door Robby Ricour;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 27

-       Aantal stemmen op naam van Robby Ricour: 27

-       Aantal nee-stemmen: /

-       Aantal onthoudingen: /

-       Aantal ongeldige stemmen: /

 

Overwegende dat Robby Ricour de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de kandidatuur van Stijn Souffriau;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 27

-       Aantal stemmen op naam van Stijn Souffriau: 27

-       Aantal nee-stemmen: /

-       Aantal onthoudingen: /

-       Aantal ongeldige stemmen: /

 

Overwegende dat Stijn Souffriau de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De heer Bram Lion wordt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek (afgev. Open VLD) vervangen door dhr. Stijn Souffriau.

 

Artikel 2

 

Mevrouw Kathleen Provost wordt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek (afgev. Sp.a-Groen) vervangen door Robby Ricour.