GR20140619 punt 26: ruimtelijke ordening - PRUP Windlandschap E4O - uitbrengen advies

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009; in het bijzonder artikel 2.2.10.§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten hun advies bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst', voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Oost-Vlaanderen op 26 maart 2014; het bevat volgende deelplannen:

Deelzone A: Bedrijventerrein Aalter

Deelzone B: Windakker Nevele

Deelzone C: Bedrijventerrein Zwijnaarde Gent

Deelzone D: Windakker Melle

Deelzone E: Windkouter Sint-Lievens-Houtem

Deelzone F: Bedrijventerrein Erembodegem;

 

Gelet op het openbaar onderzoek voor dit PRUP dat loopt van 25 april 2014 tot en met 23 juni 2014;

 

Gelet op de collegebeslissing van 11 juni 2013 waarbij gunstig advies gegeven werd voor het plan mer, horende bij dit PRUP, omdat in het potentieel zoekgebied 'E40 van Aalter tot Aalst' worden geen windturbines in Ninove voorzien, omdat in de referentiesituatie van dit plan mer 2 windturbines (in het zuiden van Haaltert langs de N45) opgenomen zijn die reeds over een milieu- en stedenbouwkundige vergunning beschikken, en omdat de nieuwe zoeklocaties opgenomen in dit plan mer geen effecten hebben op Ninoofs grondgebied;

 

Overwegende dat in dit PRUP geen windturbines in Ninove voorzien worden;

 

Overwegende dat meer bepaald in 'deelzone F: Bedrijventerrein Erembodegem' van dit PRUP in het noorden van Okegem een uitsluitingszone voorgeschreven wordt waar windturbines met een masthoogte van 15m zelfs niet toegelaten zijn;

 

Overwegende dat de stad Ninove door dit PRUP geen rechtstreeks nadeel of hinder ondervindt;

 

Overwegende dat de dienst Stedenbouw bijgevolg hierover geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst'.

 

Artikel 2

 

Dit advies wordt naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, verzonden.