GR20140619 punt 24: financiële dienst - Kerkfabrieken rekening 2013

De raad

 

Gelet op artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de jaarrekening van de protestantse kerk Denderleeuw, ingediend door de protestantse kerk op 8 april 2014 bij de stad Ninove;

 

Gelet op de jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde over het dienstjaar 2013, ingediend door het centraal kerkbestuur op 5 mei 2013 bij de stad Ninove;

 

Overwegende dat de jaarrekening van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge tevens de eindrekening is van de penningmeester;

 

Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen te adviseren;

 

Overwegende dat de jaarrekeningen samen met het advies nadien ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciegouverneur;

 

Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

 

s  het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2012 werd correct overgenomen op lijn K 'overschot/tekort exploitatie 2012' en op lijn Y 'overschot/tekort investeringen 2012' van het overzichtsblad van de rekening 2013;

s  het bedrag vermeld op lijn M 'exploitatietoelage' van het overzichtsblad van de rekening 2013 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;

s  het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 'toelage' van de rekening 2013 stemt overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;

s  het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;

s  alle documenten die deel uitmaken van de toelichting (bewijs van kastoestand, interne kredietaanpassingen, investeringsfiches, inventaris, lijst open schulden en vorderingen, staat van het vermogen, de verdeelsleutels, de waarderingsregels) werden toegevoegd aan de rekening 2013;

 

Gelet op de controle van de jaarrekeningen 2013 waar na controle geen verdere opmerkingen zijn voor de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Overwegende dat voor de protestantse kerk Denderleeuw het volledige dossier van de jaarrekening 2013 werd overgemaakt aan de gemeente Denderleeuw die advies moet verlenen;

 

Gelet op het resultaat van de jaarrekeningen 2013 van de kerkfabrieken:

 

 

Kerkfabriek

 

lijn N

 

lijn Z

 

totaal resultaat

 

overschot/tekort 
exploitatie

overschot/tekort
investering

rekening 2013

St.Gertrudis Appelterre

55.748,91 €

29.085,25 €

84.834,16 €

St.Amandus Aspelare

17.844,15 €

-117,09 €

17.727,06 €

St.Pieter Denderwindeke

36.069,86 €

-5.166,00 €

30.903,86 €

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

18.691,54 €

0,00 €

18.691,54 €

St.Petrus Meerbeke

37.513,95 €

5.257,29 €

42.771,24 €

St.Amandus Nederhasselt

18.922,56 €

658,47 €

19.581,03 €

St-Margriet Neigem

64.727,88 €

-52.268,36 €

12.459,52 €

O.L.V.Hemelvaart Ninove

56.097,04 €

18.350,29 €

74.447,33 €

St.Theresia Ninove

13.527,41 €

-54,62 €

13.472,79 €

O.L.V.Opdracht Okegem

56.059,03 €

0,00 €

56.059,03 €

St.Amandus Outer

25.865,37 €

-13.553,94 €

12.311,43 €

St.Antonius Outer - Lebeke

4.276,27 €

0,00 €

4.276,27 €

St.Kristoffel Pollare

44.753,03 €

8.000,00 €

52.753,03 €

St.Pietersbanden Voorde

4.150,74 €

0,00 €

4.150,74 €

Protestantse Kerk Denderleeuw

4.286,03 €

0,36 €

4.286,39 €

 

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Veerle Vanderpoorten)

4 onthoudingen  (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2013 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde.

 

Artikel 2

 

Gunstig advies wordt verleend aan de eindrekening van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge.

 

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal aan de provinciegouverneur en aan de kerkfabrieken worden toegezonden.