GR20140619 punt 22: gemeentebelastingen - retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen;

 

Overwegende dat in het kader van de meerjarenplanning het passend is de tarieven opgenomen in artikel 1, artikel 4 en artikel 5 te verhogen en deze in te voeren vanaf het volgend sportseizoen of schooljaar 2014-2015;

 

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke sportraad Ninove dat tijdens de algemene vergadering van 14 november 2013 verleend werd;

 

Overwegende dat het passend is de vergaderzaal waarvan sprake in artikel 1.1 gratis ter beschikking te stellen voor stadsdiensten en het woord "gehandicapten" waarvan sprake in artikel 1.2 te vervangen door de woorden "mensen met een beperking";

 

Overwegende dat het passend is het woord "ruimte" waarvan sprake in artikel 3 te vervangen door het woord "bergruimte";

 

Overwegende dat passend is het tarief, opgenomen in artikel 5 voor het individueel gebruik van de stedelijke kaatsbaan te schrappen omdat er nog nooit een individuele gebruiker gebruikt gemaakt heeft van de stedelijke kaatsbaan;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen van 19 december 2013 wordt vanaf 1 september 2014 opgeheven en van dan af vervangen door volgende bepalingen:

 

Artikel 1

 

De retributie voor het gebruik van de stedelijke sporthal wordt als volgt vastgesteld:

 

1. Voor inwoners en verenigingen zowel van Ninove als daarbuiten:

 

Grote zaal*:       - 6 euro per uur voor 1/3 zaal

- 12 euro per uur voor 2/3 zaal

- 16 euro per uur voor de volledige zaal

 

Polyvalente zaal (beneden)*: - 6 euro per uur

 

Polyvalente zalen (boven)*:           - 6 euro per uur voor de judozaal

                            - 6 euro per uur voor de turnzaal

 

Vergaderzaal:          - gratis voor sportverenigingen aangesloten bij de sportraad

                               - gratis voor stadsdiensten

                                 - 5 euro per dagdeel voor andere verenigingen en organisaties waarbij een dag bestaat uit drie dagdelen: de voormiddag van 8u tot 12 u, de namiddag van 13u tot 18u en de avond van 19u tot einde activiteit).

 

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches

 

  1. 2.    Voor de Ninoofse onderwijsinstellingen tot uiterlijk 18 uur, de jeugd (tot 16 jaar) en jeugdverenigingen van Ninove, alsook voor alle instellingen voor mensen met een beperking tot uiterlijk 18 uur:

 

Grote zaal*:   - 2 euro per uur voor 1/3 zaal

- 4 euro per uur voor 2/3 zaal

- 6 euro per uur voor de volledige zaal

 

Polyvalente zalen (beneden)*:  - 2 euro per uur

 

Polyvalente zalen (boven)*:           - 2 euro per uur voor de judozaal

- 2 euro per uur voor de turnzaal

 

Vergaderzaal:          -  2 euro per dagdeel

 

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches

 

Artikel 2

 

De retributie voor het gebruik van de kleedkamers en douches wordt als volgt vastgesteld:

- 2 euro per persoon

- 10 euro per groep vanaf 5 personen

 

De retributie is van toepassing voor alle gebruikers van de kleedkamers en douches die geen gebruik maken van de accommodatie van de sporthal.

 

De retributie is niet van toepassing voor atletiekclubs en kaatsclubs tijdens officiële competitiewedstrijden.

 

Artikel 3

 

Een retributie van 75 euro wordt aangerekend aan individuele personen en aan verenigingen die:

- het sportmateriaal niet opbergen in de voorziene bergruimte

- flessen, blikken, e.d. Achterlaten en alcoholische dranken gebruiken in de kleedkamers.

 

Artikel 4

 

De retributie voor het gebruik van het stedelijk atletiekstadion wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 10 euro per uur

- individuele gebruiker:   - 3 euro per uur

                                       - 20 euro per jaar

- school: 7,50 euro per uur

 

Deze retributie is niet van toepassing op de atletiekclub Vita vzw.

 

Artikel 5

 

De retributie voor het gebruik van de stedelijke kaatsbaan wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 10 euro per uur

- school: 7,50 euro per uur

 

Deze retributie is niet van toepassing op de Kaatsclub Eendracht Ninove.

 

 

Artikel 6

 

De retributie voor het gebruik van de vijver van het stadspark voor sportvisserij wordt als volgt vastgesteld:

- individuele gebruiker: 2 euro per dag

- bij open-viswedstrijden: 4 euro per dag

- 65-plussers: gratis op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen

 

In het kader van een "Interclub-viswedstrijd" wordt geen retributie geheven.

 

Artikel 7

 

De retributie voor het gebruik van de stedelijke beachterreinen wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 5 euro per 3 terreinen per uur

- individuele gebruiker: 2 euro per terrein per uur

- school: 3 euro per 3 terreinen per uur

 

Artikel 8

 

De retributie voor de deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen wordt als volgt vastgesteld:

1. Sportkampen                                         zonder kansenpas            met kansenpas

- Eéndagsactiviteit                                          10,00 euro                     3,00 euro

(dansdag, kleutersportdag)

- driedaagse sportkampen                              30,00 euro                     7,50 euro

- vijfdaagse sportkampen                               50,00 euro                     12,50 euro

 

2. Sportdagen                                                                                          

- volledige dag                                                5,00 euro/lln. (inclusief drankje)

 

3. Sportdagen door externe organisaties

  - 18,00 euro per uur voor de volledige zaal

  - 10,00 euro per uur voor de piste

  - 10,00 euro per uur voor de kaatsbaan

  - 10,00 euro per uur voor polyvalente zaal beneden

  - 10,00 euro per uur voor polyvalente zaal boven (judozaal of turnzaal)

 

4. Sportklassen

- halve week                                                   10,50 euro                               

- volledige week                                              21,00 euro

 

Artikel 9

 

De retributie voor deelname aan seniorenactiviteiten wordt als volgt vastgesteld:

1. Seniorenturnen                                      zonder kansenpas                       met kansenpas

- per beurt                                                      2,00 euro                      1,50 euro

- 10-beurtenkaart                                           18,00 euro                     4,50 euro

 

2. Sportdagen                                            zonder kansenpas                       met kansenpas

- halve dag                                                      4,00 euro                      1,50 euro

- volledige dag                                                8,00 euro                      3,00 euro

- sportyweek (5 halve dagen)                         20,00 euro                     5,00 euro

 

3. Behendigheidsspelen

- per beurt                                                      1,00 euro

- 10-beurtenkaart                                           10,00 euro

- per trimester*                                              20,00 euro

 

*trimesters: - september - december

                      - januari – april

                      - mei - augustus

 

Artikel 10

 

De retributie voor de doelgroepen (mensen met een beperking, sport voor zwaarlijvige kinderen, …) wordt als volgt vastgesteld:

                                                                                  Zonder kansenpas      met kansenpas

-     Per activiteit:                                                                  2,50 euro                 1,50 euro

-     Voor een sportdag, inclusief drankje:                            5,00 euro                 3,00 euro

 

Artikel 11

 

De retributie voor sport-voor-allen activiteiten wordt als volgt vastgesteld:

-     Sportactiviteiten (o.a. Smaakzoektocht): 5,00 euro per kind en 7,00 euro per volwassene. Personen met een kansenpas krijgen een korting van 1,50 euro.

-     Fietstocht "Over de heuveltjes…": 1,50 euro per kind, 3,00 euro per volwassene.

     Personen met een kansenpas krijgen een korting van 1,50 euro.

-     Tornooien: - jeugd: 15 euro per ploeg met een maximum van 60 euro

- volwassenen: 175 euro per ploeg, inclusie waarborg.

 

Artikel 12

 

De retributie voor commerciële organisaties die de ganse accommodatie huren en waardoor de sporthal niet vrij is voor de vaste bezetting wordt als volgt vastgesteld:

-     sportactiviteiten (met inkomgeld) – ganse accommodatie: 300,00 euro per dag waarbij een dag gelijkgesteld wordt aan 12 uur

-     Kindercarnaval – ganse accommodatie: 200,00 euro per dag waarbij een dag gelijkgesteld wordt aan 12 uur.

 

Artikel 13

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de provinciegouverneur worden toegestuurd.