GR20140619 korte agenda

Politie

1. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

2. Politie - begrotingsrekening 2013

3. Politie Ninove - verlenging huurovereenkomst Aalstersesteenweg 24 - goedkeuring negende bijakte

 

Brandweer

Personeelsdienst

4. Personeel - stedelijke vrijwillige brandweer - openverklaring 11 functies van brandweerman-vrijwilliger

5. Personeel - stedelijke vrijwillige brandweer - openverklaring van vijf functies van korporaal-vrijwilliger

6. Personeel - stedelijke vrijwillige brandweer - openverklaring van één functie van sergeant-vrijwilliger te begeven bij bevordering

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

7. Secretariaat - brief gouverneur over het mandaat van korpschef van politie - kennisneming

 

Personeelsdienst

8. Personeel - princiepsbeslissing om het ambt van stadssecretaris vanaf 1 januari 2015 door de OCMW-secretaris te laten invullen

9. Personeel - beheersovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van een halftijds maatschappelijk werker gelijke kansen en armoedebestrijding

 

Onderwijs

10. Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - sociale voordelen - actualisering remgeld ochtend- en avondtoezicht

11. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vaststelling tarieven ochtend-, middag- en avondtoezicht

12. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - verlenging periode 2014 - 2020

13. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing samenstelling schoolraden

14. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleidscontract met centrum voor leerlingenbegeleiding - goedkeuring

15. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - capaciteitsbepaling basisonderwijs

16. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - reglement verhuren muziekinstrumenten - goedkeuring

17. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schoolreglement - goedkeuring

18. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - personeel - afscheidsgeschenk bij pensioen - wijziging

 

Noodplanning

19. Noodplanning - aanvaarding BNIP na-tour criterium 2014

 

Archief

20. Archief - vaststellen archiefreglement

21. Archief - vaststellen leeszaalreglement

 

Financiën

22. Gemeentebelastingen - retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing

23. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing

24. Financiële dienst - Kerkfabrieken rekening 2013

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

25. Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - aanstellen ontwerper

26. Ruimtelijke ordening - PRUP Windlandschap E4O - uitbrengen advies

 

Openbare werken

27. Openbare werken - Niniaplein te Ninove - kosteloze overname van een deel van het Niniaplein ter hoogte van de Centrumlaan, Vuurkruisersstraat en H. Vangassenstraat te Ninove om reden van openbaar nut - goedkeuring.

 

Mobiliteit

28. Mobiliteit - Appelterre - 't Angereelstraat: gedeelte tussen Nederkouterweg en kruispunt Neerstraat, kant waar lindes staan) - invoeren parkeerverbod

29. Mobiliteit - Ninove - Astridlaan (gedeelte tussen de woning Astridlaan nummer 2 tot kruispunt Moeder Tiburcestraat) - invoeren parkeerverbod

30. Mobiliteit - Ninove - zonaal toegangsverbod 3,5 ton (Molendenderstraat/Ameiveld/Rode-Kruisstraat/Polderbaan) - uitgezonderd plaatselijke bediening - stadswegen

 

Leefmilieu

31. Leefmilieu - bomen 't Angereelstraat - afstand plantrecht - goedkeuring overeenkomsten

 

Vrijetijdszaken

Bibliotheek

32. Bibliotheek - vervanging lid van beheerraad

 

Jeugd

33. Jeugd - Goedkeuring aanpassing subsidiereglement jeugd

 

Sport

34. Sport - interlokale vereniging regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2013 - goedkeuring

35. Sportdienst - Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - goedkeuring aanpassing overeenkomst

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

36. interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van economie in verband met de niet inschrijving op de Gemeenteradar van Unizo

37. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken in verband met de werken aan Den Dollar

38. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester en de schepen van mobiliteit in verband met de ongevallencijfers

39. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en de schepen van openbare werken in verband met het ontbreken van een degelijke fietsstalling om evidente plaatsen

40. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de nood aan een parkeerplaats voor een ziekenwagen t.h.v. de zetel va Het Vlaamse Kruis vzw

41. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan schepen van ruimtelijke ordening Tania De Jonge betreffende de vergunningen die werden verleend voor het restaurant WOK-Time te Meerbeke

42. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan schepen van openbare werken Henri Evenepoel betreffende het ontbreken van een straatgoot in een gedeelte van de Nonnenborrestraat te Appelterre-Eichem

43. Voorstel van raadslid Werner Somers om gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid die wordt geboden door artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening om een garageweg mogelijk te maken aan de achterzijde van de woningen aan de Burchtdam

44. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van verkeer omtrent de invoering van betalende parkeerzones rond de Désiré De Bodtkaai

45. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de bevoegde schepen omtrent de plaatsing van een bord 'doodlopende straat' in de Spekbaan

46. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan het schepencollege omtrent het evenement Clouseau