GR20140424 punt 9: goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen langs de Neerstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nr 81

Dit agendapunt wordt verdaagd. De eigendomskwestie zal verder onderzocht worden.