GR20140424 punt 6: logistiek/patrimoniumbeheer - verhuur van een handelsruimte aan bpost - goedkeuring - goedkeuring huurovereenkomst bpost

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad Ninove de gebouwen van bpost, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove heeft aangekocht;

 

Overwegende dat in de verkoopsovereenkomst met bpost een clausule werd ingezet waarbij het gebouw vrij van gebruik is met uitzondering van de handelsruimte met een oppervlakte van 260m² op het gelijkvloers in het gebouw, voor de uitbating van een postagentschap, waarvoor een handelshuurovereenkomst zal worden afgesloten voor een periode van negen opeenvolgende jaren;

 

Overwegende dat ook de parkeerruimte en de toegang tot de parking gelegen voor het gehuurde gedeelte in deze handelshuurovereenkomst werd opgenomen;

 

Overwegende dat de jaarlijks basishuurbedrag € 28.600 bedraagt;

 

Gelet op het ontwerp van handelshuurovereenkomst, vanaf de dag van het verlijden van de akte van verkoop van de gebouwen van bpost aan de stad Ninove, en voor een termijn van 9 jaar, opzegbaar na elke driejarige periode;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

De verhuur van de handelsruimte gelegen op het gelijkvloers van het gebouw, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove met een oppervlakte van 260 m², ingaande op de dag van het verlijden van de akte van verkoop van de gebouwen van bpost aan de stad Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De jaarlijkse basishuurprijs ten bedrage van € 28.600 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het ontwerp van handelshuurovereenkomst wordt goedgekeurd.