GR20140424 punt 5:logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop gebouw bpost om reden van openbaar nut - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2013 waarbij het principe van de aankoop van het gebouw van bpost, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2013 waarbij machtiging werd verleend aan het college van burgemeester en schepenen tot het indienen van een bod voor de aankoop van de gebouwen bpost, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591N met een oppervlakte van 30a 70ca;

 

Gelet op de brief van 14 oktober 2013 van bpost waarbij wordt gemeld dat de verkoop van het gebouw Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove aan de stad werd toegewezen voor de prijs van 
 € 1.330.000;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien onder investering dienstjaar 2014, PBD2014/001/001, algemene rekening 221007, beleidsitem 011930, actieplan 5/8/1/1;

 

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

 

 

 

Enig artikel

 

De ontwerp-akte van aankoop om reden van openbaar nut van het gebouw van bpost, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove wordt goedgekeurd.