GR20140424 punt 4: secretariaat - Ninove Welzijn bv cvba - vervanging kandidaat-beheerder

De raad

 

Gelet op de statuten van Ninove Welzijn;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij vijf kandidaat-bestuurders worden voorgedragen voor Ninove Welzijn;

 

Gelet op de mail van 15 april 2014 waarbij Lut Van Den Brande haar ontslag als bestuurder van Ninove Welzijn aanbiedt;

 

Overwegende dat een nieuwe kandidaat-bestuurder moet worden voorgedragen;

 

Gelet op de kandidatuur van : A. Schorreel;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29

-       Aantal uitgebrachte stemmen: 29

-       Aantal stemmen op naam van A. Schorreel: 29

-       Aantal nee-stemmen: /

-       Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat A. Schorreel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Lut Van Den Brande als bestuurder van Ninove Welzijn.

 

Artikel 2

 

De heer A. Schorreel wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van Ninove Welzijn.