GR20140424 punt 16: sport - voetbalterrein Appelterre - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende investeringen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2003 waarbij de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Appelterre door K.E. Appelterre goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2005 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst, op basis van gedane investeringen door de stad, goedgekeurd werd;

 

Gelet op besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst, op basis van gedane investeringen door de stad, goedgekeurd werd;

 

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksvergoeding aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 en 2011 waarbij respectievelijk € 15.000,00 en € 6.429,00 toegekend werd aan KVE Appelterre voor renovatiewerken aan hun kleedkamers;

 

Overwegende dat het vroegere AGB DN instond voor de uitvoering van de werken voor een totaalbedrag van € 16.707,00 €;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 september 2012 waarbij goedkeuring gegeven werd om het resterend saldo van € 4.722,00 toe te kennen aan KVE Appelterre voor de verdere renovatie van de kleedkamers;

 

Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1% van de gedane investeringen door de stad;

 

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met € 214,29 gedurende 30 jaar vanaf 2015;

 

Overwegende dat de gebruiksvergoeding als volgt bepaald wordt;

-       van 01 februari 2015 – 31 januari 2033: € 681,70 + € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,50

-       van 01 februari 2033 – 31 januari 2036: € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,50

-       van 01 februari 2036 – 31 januari 2038: € 185 + 214,50

-       van 01 februari 2038 – 31 december 2044: 214,50;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanpassing van de gebruiksvergoeding van KVE Appelterre, op basis van de gedane investeringen door de stad, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gebruiksvergoeding wordt als volgt aangepast:

-       van 01 februari 2015 – 31 januari 2033: € 681,70 + € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,50

-       van 01 februari 2033 – 31 januari 2036: € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,50

-       van 01 februari 2036 – 31 januari 2038: € 185 + 214,50

-       van 01 februari 2038 – 31 december 2044: 214,50.