GR20140424 AP4: interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan de schepen van mobiliteit over de perikelen rond de bewonerskaarten

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

"Motivatie

N-VA zou graag een vlot verloop zien in de verdeling van de bewonerskaarten bij OPC want wat er de laatste dagen gebeurd is tart alle verbeelding.

Even een kleine toelichting. Op woensdag 16 april werden de brieven verdeeld waarmee de bewoners van verschillende zones hun bewonerskaart konden gaan halen bij de Parkingshop in de Burchtstraat.

Op woensdag wist de persoon die de kaarten moest aanmaken niet eens iets over de nieuwe regeling. Ook het computerprogramma was niet eens aangepast. Eerst stelde ze voor het bestaande programma te gebruiken en kaarten aan te maken van 12,50 euro, in plaats van de gratis bewonerskaart voor de donkerblauwe zone, maar dat kon natuurlijk niemand aanvaarden. Daarna stelde ze voor eens terug te komen in mei niettegenstaande de regeling van toepassing is vanaf de 1ste van die maand. Dit zou dan betekenen dat iedereen in overtreding zou staan vanaf 1/5. Ik heb aan de dame dan voorgesteld om onmiddellijk contact op te nemen met haar chef en te vragen of het programma niet al de volgende dag, dus donderdag 17 april, kon worden geïnstalleerd. Na telefonisch contact werd er beloofd dat iedereen zou bediend worden de volgende dag. Ondertussen stond buiten reeds een aanzienlijke rij wachtenden. Ik zelf heb een uur aangeschoven. Ik heb dan ook contact opgenomen met de dienst mobiliteit waar men reeds wist van de problemen want ze hadden ook al talrijke telefoons gekregen met de melding van dat probleem. De brieven zouden blijkbaar te vroeg vertrokken zijn... Na contact met de bevoegde schepen bleek inderdaad dat "MEN" de brieven te vroeg had verstuurd. Als 16/4 al wordt beschouwd als 'te vroeg', dan vragen wij ons af hoeveel tijd men de mensen van plan was om te geven als de nieuwe regeling al op 1/5 van toepassing wordt?! Zelfs deze 14 dagen lijkt mij een redelijk korte termijn vooral dat de meeste mensen verlof moeten nemen om hun kaart af te halen daar OPC slechts tijdens de week open is en dan nog tijdens de kantooruren.

Op donderdag 17 april stond er weer een massa volk buiten aan te schuiven en de dame die de dag voordien aanwezig was was vervangen door een zeer jonge dame die niet wist wat er haar overkwam. Zij diende de meeste mensen terug te sturen omdat zij hun inschrijvingsbewijs van hun voertuig niet mee hadden (dit stond niet in de brief) of mensen die reden met de wagen van een bvba die hun verzekeringsattest dienden voor te leggen waarin stond dat zij de wagen mochten besturen (stond er ook niet in) of dames die het inschrijvingsbewijs van de wagen van hun echtgenoot mee hadden moesten ook zijn ID-kaart kunnen voorleggen dus dat betekende dat weer meer dan de helft naar huis gestuurd werd. De dame aan het loket was dan nog zo zenuwachtig omdat ook telkens haar printer blokkeerde en de wachttijd van een uur snel uitliep van 1u naar 1u30 en iets langer.

Op vrijdag 18 april waren de meeste mensen die de dag voordien naar huis gestuurd werden weer van de partij en hetzelfde scenario herhaalde zich. Ik werd opgebeld door een handelaarster die de vorige dag gelijk met mij aan het loket stond en die van de juffrouw diende terug te komen met de ID-kaart van de echtgenoot. Zij zou absoluut een kaart krijgen omdat haar zaak zich bevond in de oranje zone, dus waar men 50 euro per jaar zou moeten betalen zoals vermeld stond op de brief die ze gekregen had maar niets bleek nu minder waar. Vermits haar officiële adres niet hetzelfde was als dat van de zaak kreeg ze er geen. De dame in kwestie had zich vergist. Opnieuw heb ik de schepen hierover gecontacteerd en hij zou een regeling treffen voor deze handelaars. Ondertussen kunnen die zich naar zijn zeggen voor de Kringloopwinkel parkeren en binnen een maand of 2 zou hij een parkeerkaart voorzien die 20 euro per maand zou kosten en waarmee ze zouden kunnen parkeren op het Twijnsterplein.

Ik moet er zeker niet bij vertellen dat het gemor van de wachtenden buiten, want binnen kon je niet en er werden maar 2 personen per keer toegelaten, elke minuut luider klonk. Ook bij de personen die een boete kwamen betalen want voor hetzelfde geld hadden ze er nog één bij omdat de wachttijd weer 1u30 bedroeg. In de namiddag rond 15u voelde de bediende zich ziek en bedreigd en ze heeft de politie gebeld en de shop werd gesloten. Iedereen kon afdruipen zonder kaart en de personen die verlof genomen hadden waren er weer aan voor de moeite.

Vraag

Zou het niet mogelijk zijn in het vervolg zich beter voor te bereiden om dergelijke chaos te voorkomen? Qua communicatie en service was dit een voorbeeld hoe het niet moet. Het imago van de stad heeft weer een serieuze knauw gekregen en de reacties in de pers en op sociale fora liegen er niet om. Ik vind trouwens dat de verantwoordelijke persoon de eerste dagen van de uitreiking van de kaarten diende aanwezig te zijn zodat hij ondersteuning kon geven en de vragen van de bewoners van de wijken die een brief hadden gekregen te woord te staan. Deze brieven zijn allesbehalve duidelijk en volledig.

Motie

Gezien de problemen en de korte termijn waarop mensen een bewonerskaart kunnen aanvragen, vragen wij het CBS om de invoering van de nieuwe parkeerregeling voor onbepaalde tijd uit te stellen."