GR20140424 AP1: interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Veerle Cosyns betreffende de invulling van de Erfgoeddag 2014 en de omslag van het aprilnummer van Ninove Info

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 27 april 2014 vindt opnieuw de Erfgoeddag plaats, die deze keer gaat over het thema 'Grenzeloos'. In Ninove staat de Erfgoeddag bijna uitsluitend in het teken van 50 jaar Turkse en Marokkaanse immigratie. In het artikel in Ninove Info dat aan de Erfgoeddag is gewijd, heeft men het over "de herdenking én de viering van deze migratiegeschiedenissen".

 

Behalve een tentoonstelling over wat het interculturele erfgoed van de Marokkaanse gemeenschap wordt genoemd, is er de tentoonstelling Van pyjama tot zenith, die zogezegd bedoeld is om een genuanceerder beeld te geven van de Arabische wereld en om duiding te verschaffen bij begrippen als 'fundamentalisme', 'de vrouwonvriendelijke islam' en andere termen die we volgens het artikel "te pas en te onpas" in de mond zouden nemen. Naast deze twee tentoonstellingen kan er worden gekeken naar een filmportret van de Turkse gemeenschap in Ninove, gemaakt door Simon De Belie en Sali De Ville onder leiding van cameraman Alexander Decommere.

 

Alsof dit alles niet volstaat, vond het stadsbestuur het nodig de Ninoofse bevolking te provoceren door bij wijze van aankondiging van de Erfgoeddag op de omslag van het aprilnummer van Ninove Info prominent een allochtone vrouw met hoofddoek te plaatsen. Bovendien blijkt ook de vzw Islamitisch en cultureel centrum Barmhartigheid ofwel Arrahma bij de organisatie van de Erfgoeddag en de tentoonstellingen te zijn betrokken. In Ninove Info staat immers te lezen dat er op aanvraag gidsbeurten mogelijk zijn door deze vzw en de tentoonstelling Portretten van Ninoofse Maghrebijnen/Souvenirs van 100 karaat wordt blijkbaar verzorgd door deze vzw, aangezien de voorzitter van Arrahma, de heer Mimoun El Hammoudi, over deze tentoonstelling in hetzelfde artikel van Ninove Info uitleg geeft. Ter herinnering: de vzw Islamitisch en cultureel centrum Barmhartigheid – Arrahma is eveneens de vzw die een vergunning aanvroeg voor een moskee langs de Edingsesteenweg in Meerbeke.

  1. Waarom vindt het stadsbestuur dat de Turkse en Marokkaanse immigratie moet worden gevierd, gelet op de talloze problemen die het rechtstreekse gevolg zijn van deze historische vergissing?
  2. Wat heeft de tentoonstelling Van pyjama tot zenith te maken met de Erfgoeddag? Wat wordt er bedoeld met "een genuanceerder beeld (…) van de Arabische wereld dan dat we doorgaans in de media zien verschijnen"? Wat wordt er bedoeld met de bewering dat termen als 'fundamentalisme' of 'de vrouwonvriendelijke islam' "te pas en te onpas" in de mond worden genomen?
  3. Werd het filmportret van de 'Turkse gemeenschap' van Ninove gefinancierd of gesubsidieerd door de stad Ninove? Welk bedrag was hiermee gemoeid? Klopt het dat er ook een aanvraag werd ingediend door de 'Marokkaanse gemeenschap' van Ninove? Werd deze aanvraag ingewilligd? Zo ja, welke subsidies waren hiermee gemoeid?
  4. Wat was de betrokkenheid van de vzw Islamitisch en cultureel centrum Barmhartigheid – Arrahma bij de organisatie van de Erfgoeddag? Ontvingen zij subsidies in verband met hun medewerking aan dit initiatief? Zo ja, welke bedragen waren hiermee gemoeid?
  5. Was het schepencollege op de hoogte van het feit dat de omslag van het aprilnummer van Ninove Info zou worden gesierd/ontsierd door een allochtone vrouw met hoofddoek of gaat het eveneens om een blunder van een stagiaire zoals de flyer die de Dag van de Markt aankondigde? Gaat het met andere woorden om een doelbewuste provocatie van de Ninoofse bevolking of om een spijtige vergissing?"