GR20140227 punt AP7: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van lokale economie mevrouw Tania De Jonge inzake het initiatief van de raad van bestuur en het jeugdbestuur KVK Ninove om een carnavalscafé open te houden tijdens het carnaval 201

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

In een recent verschenen nieuwsbrief van KVK Ninove verneem ik dat KVK Ninove een initiatief neemt om een carnavalscafé open te houden op zaterdag 8 maart, zondag 9 maart, maandag 10 maart tot op dinsdagvoormiddag 11 maart. Dit zou doorgaan IN het gewezen café BuscemI.

Uit het nazicht bij het ondernemingsloket blijkt dat er tot op heden op het adres van Buscemi geen " exploitatieeenheid " op naam van KVK Ninove gekend is.

 

Vragen:

  •  Werd er door voormelde club enige aanvraag en/of vergunning gevraagd met het oog op het uitbaten van dit pand als ( tijdelijke ) handelszaak ? Zo ja, waarvoor en wanneer ?
  • Heeft de vereniging een " tijdelijke terras vergunning " aangevraagd ? Zo ja, welke zijn de adviezen van brandweer en politie?
  • Beschikt het gebouw, vroeger gekend als Buscemi, over een recent brandweerverslag en zo ja, wat zijn de adviezen van de brandweer ?   
  • Werd er,  voor zover een wettelijke vergunning of uitbating aan de orde zou zijn, aangaande deze occasionele " uitbating " overleg gepleegd met de plaatselijke middenstand ?"