GR20140227 punt AP6: Vraag van raadslid Maria Keymolen aan de heer burgemeester en de schepen voor welzijn in verband met mijn interpellatie over de stimulatie van buurtinformatienetwerken

Volgende motivering wordt door de mevrouw Maria Keymolen in haar vraag vermeld:

 

"In de gemeenteraad van juni 2013 heb ik een interpellatie gedaan om werk te maken van het promoten en stimuleren van buurtinformatienetwerken in Ninove en deelgemeenten.

Er werd mij toen beloofd dat hierover ging nagedacht worden. Tot op vandaag hebben wij nog geen enkel bericht hieromtrent mogen ontvangen. Daarom herhaal ik opnieuw mijn vraag om BINs op te richten temeer daar meer en meer gemeenten dit project genegen zijn.

Op 1 januari waren er in ons land reeds 611 actief, waarvan 574 in Vlaanderen, en het succes neemt gestaag toe.

Op 13 februari jl. werden er nog 2 BINs opgestart in buurgemeente Denderleeuw, meer bepaald in de wijken Hemelrijk in Denderleeuw zelf en Drevensveld in Welle.

N-VA vraagt nogmaals het initiatief van het college van burgemeester en schepenen om daadwerkelijk werk te maken van buurtinformatienetwerken."