GR20140227 punt AP5: Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepen Vande Winkel in verband met een gevaarlijke situatie op de Eichemstraat te Eichem

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn motie vermeld:

 

"Motivatie:

Wie de Eichemstraat regelmatig gebruikt weet dat er ongeveer t.h.v. de Berrebroeckstraat een onoverzichtelijke bocht met wegversmalling ligt. De bestuurders die van Eichem naar Appelterre rijden hebben in principe voorrang en hebben ook het beste zicht op tegemoet komend verkeer omdat ze aan de buitenzijde van de bocht rijden. In de tegenovergestelde richting, van Appelterre naar Eichem, is de situatie net het tegenovergestelde. Doordat men in die richting aan de binnenkant van de bocht rijdt en het rijvak versmalt, is het dikwijls onmogelijk om in te schatten of er een tegenligger aan komt of niet.

 

Toelichting:

Deze situatie betekent dat wie van Appelterre naar Eichem moet, moet rekenen op begrip van de tegenligger die men niet zag aankomen, maar wel voorrang had.

Om die reden stellen wij voor om op die plaats, ter hoogte van die wegversmalling, voorrangsregels in te voeren. Meer bepaald, voorrang te verlenen aan het verkeer van Appelterre naar Eichem. De tegenliggers hebben immers een beter zicht op de bocht en op het aankomend verkeer.

 

Motie die ter stemming wordt voorgelegd:

 

De gemeenteraad vraagt aan het CBS om de nodige stappen te ondernemen om de wegversmalling ter hoogte van de onveilige bocht op de Eichemstraat (nabij kruispunt met Berrebroeckstraat) te voorzien van voorrangsregels ten voordele van het verkeer komende van Appelterre en rijdend richting Eichem."