GR20140227 punt AP3: Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van milieu in verband met de geplande zwerfvuilactie van 23 maart 2014

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn mondelinge vraag vermeld:

"Motivatie:

 

De N-VA kaart het probleem van zwerfvuil en sluikstorten in Ninove al jaren aan, maar meestal zonder veel gevolg van de zittende meerderheid. Nu met Groen in de meerderheid zien we eindelijk een eerste stap in de goede richting. Maar…

 

Toelichting:

Een opruimactie opzetten is natuurlijk mooi, maar hiervoor rekenen op een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers doet ons vermoeden dat het om een eenmalige en vooral symptoombestrijdende actie zal gaan. Ten tweede zal het dus ook van de opkomst afhangen hoeveel van de Ninoofse wegen zullen worden opgeruimd. Al lezen we dat er een vergoeding zal worden betaald aan de deelnemende verenigingen om deelname te stimuleren.

 

Vragen:

1. Wat met de wegen waar geen vrijwilligers voor gevonden worden? Zullen die dan eerstdaags door de stadsdiensten worden opgeruimd?

2. Worden er door de schepen (meerderheid) ook structurele maatregelen uitgewerkt?

3. Welke maatregelen zal de schepen treffen om een herhaling van dergelijke actie in de toekomst overbodig te maken? Anders gezegd, hoe gaat u er voor zorgen dat Ninove (inclusief trage wegen en deelgemeenten) er voortaan properder zal bij liggen dan vandaag meestal het geval is?

4. Gezien de kans groot is dat tijdens de actie 'sluikstorten' worden ontdekt, is er dan een specifieke procedure voorzien?

5. Hoeveel sluikstorten werden er in 2013 vastgesteld?

6. Werd van elk sluikstort een PV opgesteld?

7. Hoeveel daders werden er ontmaskerd?

8. Werden alle uitgeschreven boetes betaald?

9. Wat doet de stad in geval een boete onbetaald blijft?