GR20140227 punt AP2: Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepenen Vande Winkel en Evenepoel in verband met de aanpassingen aan de asverschuivingen op de Aardeweg te Outer

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn mondelinge vraag vermeld:

 

"Motivatie:

Wie de Aardeweg regelmatig gebruikt weet dat er daar te snel wordt gereden, dat wie zich aan de snelheid houdt soms zelfs wordt ingehaald, dat er behoorlijk wat wordt afgebluft aan de asverschuivingen en dat er van tijd tot tijd ook ongevallen gebeuren.

 

Toelichting:

Onlangs werd er ter hoogte van de asverschuivingen extra verlichting geplaatst. Onze fractie vreest dat deze ingreep niet alleen een maat voor niets is geweest, maar dat de ingreep zelfs verkeerd werd afgewerkt.

Dat het een maat voor niets is geweest blijkt uit een ongeval met blikschade waarvan ik zelf getuige was. Er wordt sinds de plaatsing van de verlichting dus nog altijd te snel gereden, en als ik er aan 50km per uur rij, dan kleven er auto's aan mijn achterbumper of wordt ik ingehaald… Ook de blufpoker houdt aan.

Maar waar het om gaat is dat er bij de uitvoering van de aanpassingen een fout werd gemaakt.

Ook al wordt mijn deskundigheid door schepen Evenepoel soms wel eens in twijfel getrokken, vraag ik me af of één van u beiden die fout al heeft opgemerkt?

 

Vragen:

- Zijn de werken intussen opgeleverd?

- Is de fout in uitvoering vastgesteld en wanneer wordt deze rechtgezet?

- Volstaan de recente ongevallen op het traject Outer – Voorde via Appelterre-Eichem voor de meerderheid om in te gaan op mijn voorstel om de asverschuivingen en wegversmallingen te hertekenen, zoals voorgesteld tijdens de gemeenteraad van september 2013? Of hoeveel ongevallen moeten er nog plaats vinden voor er duurzame oplossingen worden aangebracht?