GR20140227 punt AP1: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer m.b.t. stand van zaken in verband met het nemen van snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van Nederhasseltstraat en de behandeling van de klachten van de plaatselijke inwoners

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"De buurtbewoners van de Nederhasseltstraat (vanaf het voetbalterrein van VK Nederhasselt) klagen al lange tijd over geluidsoverlast en trillingen als gevolg van het doorgaand verkeer.

Dit heeft in eerste instantie te maken met de slechte staat van het wegdek gekoppeld aan de hoge snelheid van het doorgaand verkeer. Bij meerdere bewoners leidde dit tot scheuren in de woning, wat geenszins de bedoeling kan zijn.

Intussen zijn er ook scheuren vastgesteld in de kelder.

 

Wat is nu de stand van zaken in dit dossier? Wat zegt de verzekeringsagent van de stad? Wanneer is deze langs geweest? Wat zijn de bevindingen? Welke acties zijn er al ondernomen door de stad en de verzekering om de schade te vergoeden?

Op mijn vraag werd op de gemeenteraad duidelijk gesteld dat deze werken prioritair zouden zijn. Wanneer worden ze uitgevoerd? Wat houden deze werken juist in? Werd er al een aannemer aangesteld?"