GR20140227 punt 6: Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48 - werken en leveringen buiten DBFM - aanstellen ontwerper - goedkeuring overeenkomst en voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

Schepen K. Coppens (Sp.a-Groen) stelt voor om dit punt in te trekken.

De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.