GR20140227 punt 25: Interpellatie van raadslid Werner Somers aan de heer Henri Evenepoel, schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen, betreffende de 'Koeweg nr. 1 te Ninove'

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 september 2012 werd een uitbreiding van het waterleidingsnet goedgekeurd in de 'Koeweg' te Ninove. Artikel 1 van het besluit luidt als volgt:

"De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van de loods gelegen in de Koeweg 1, Ninove wordt goedgekeurd."

De uitbreidingswerken, waarmee een bedrag was gemoeid van 13.327,90 euro, werden gefinancierd met autonome investeringskredieten.

Merkwaardig genoeg vind ik geen straat met de benaming 'Koeweg' terug op het stratenplan dat kan worden geraadpleegd via de webstek van de stad Ninove:  http://www.ninove.be/nl/0/geosys_streets/stratenplan.html. In de alfabetische lijst volgt het 'Koezeekstraatje' onmiddellijk op de Koepoortstraat. Ik vind de 'Koeweg' evenmin terug via het geoloket 'Stratengids- Positiebepaling' van het AGIV: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp/.

Enkele maanden geleden vroeg ik aan het college van burgemeester en schepenen welke huisnummers de afgelopen jaren werden toegekend voor percelen gelegen in de 'Koeweg'. Het antwoord luidde als volgt:

"De dienst burgerzaken heeft nog geen huisnummers toegekend in de Koeweg."

Waarom wordt in het besluit van 13 september 2012 verwezen naar 'Koeweg 1', terwijl er officieel geen straat met de benaming 'Koeweg' bestaat en er nog geen huisnummers werden toegekend in de denkbeeldige 'Koeweg'?

 

1. Kan het waterleidingsnet eigenlijk wel worden uitgebreid ten behoeve van een perceel waaraan geen huisnummer werd toegekend? Bestaan er nog andere soortgelijke gevallen?

2. Wat zijn de criteria voor de financiering van een uitbreiding van het waterleidingsnet met autonome investeringskredieten? In welke gevallen komen de uitbreidingswerken met andere woorden ten laste van de aanvrager en in welke gevallen niet? Werden deze criteria in dit geval toegepast?"