GR20140227 punt 22: Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens de Forza-fractie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2007 werd vastgesteld dat iedere politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, over 6 afgevaardigden kan beschikken in de stedelijke feestcommissie, maar dat dit geen noodzaak is en dat later nog mandaten kunnen worden ingevuld;

 

Overwegende dat de leden van de stedelijke feestcommissie worden benoemd voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

 

Overwegende dat op 30 mei 2013 door de gemeenteraad voor de Forza-fractie 5 leden werden aangesteld en er bijgevolg toen nog 1 plaats beschikbaar was;

 

Gelet op het ontslag van 2 leden van de Forza-fractie (Guy Goossens en Armand Goossens) na hun aanstelling van 30 mei 2013 waardoor er 3 plaatsen beschikbaar zijn voor de Forza-fractie;

 

Overwegende dat de heer Guy D'haeseleer, fractievoorzitter Forza, vraagt om voor Forza de heer Pascal Schietecat, Pamelstraat 105, 9400 Ninove aan te stellen als afgevaardigd lid voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode;

 

Gelet op het voorstel van de heer Joost Arents (fractievoorzitter N-VA) om mevrouw Gerda Bellemans die ontslag heeft genomen te vervangen door Patrick Roosens;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 30

Aantal stemmen op naam van Pascal Schietecat:

Aantal stemmen op naam van Patrick Roosens:

Aantal nee-stemmen:

Aantal onhoudingen:

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Voor Forza wordt de heer Pascal Schietecat, Pamelstraat 105, 9400 Ninove aangesteld als afgevaardigde voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode van de stad.

 

Artikel 2

Voor N-VA wordt de heer Patrick Roosens, Pamelstraat 57, 9400 Ninove aangesteld als afgevaardigde voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode van de stad.