GR20140227 korte agenda (datum van publicatie 31/03/2014)

Politie

1.       Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst wijk

 

2.       Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Logistiek/patrimoniumbeheer

3.       Logistiek/patrimoniumbeheer - bruikleen stadsgrond - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

 

Personeelsdienst

4.       Personeel - project logistiek maaltijdbedelingen in het WZC Klateringen - goedkeuring verlenging beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove

 

Onderwijs

5.       Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - filiaal Haaltert - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

6.       Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48 - werken en leveringen buiten DBFM - aanstellen ontwerper - goedkeuring overeenkomst en voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

Financiën

7.       Gemeentebelastingen - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - aanpassing

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

8.       Ruimtelijke ordening - voorlopige vaststelling RUP zonevreemde recreatie te Ninove

9.       Ruimtelijke ordening - goedkeuring samenstelling gecoro

 

Openbare werken

10.     Openbare werken - uitbreiding waterleidingsnet in de Meerbekeweg voor aansluiting woning met huisnummer 18, 9400 Ninove

11.     Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project NIV  - goedkeuring koopovereenkomsten, terreinbeschrijvingen en vestiging van erfdienstbaarheden

12.     Openbare werken - Meerbeke - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Edingsesteenweg 220 - Brielstraat, Meerbeke

13.     Openbare werken - openbare verlichtingswerken 2014 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

14.     Openbare werken - aankoop van schuilhuisjes voor autobusgebruikers en fietsenstallingen 2014 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

 

Mobiliteit

15.     Mobiliteit - Ninove - opheffing gemeenteraadsbesluiten blauwe zone - Edmond De Deynstraat - Rode Kruisstraat - Paternostergang te Ninove - stadswegen

16.     Mobiliteit - principieel akkoord tot de opmaak van een tragewegenplan.

17.     Mobiliteit - bijsturing stedelijk mobiliteitsplan - goedkeuring participatietraject

 

Leefmilieu

18.     Leefmilieu – wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

19.     Leefmilieu - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en De Vlaamse Volkstuin vzw voor de oprichting van een volkstuinpark - goedkeuring

20.     Leefmilieu - subsidiereglement zwerfvuilacties - goedkeuring

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

21.     cultuur - nieuwe straatnaam - goedkeuring

22.     Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens de Forza-fractie

Sport

23.     Sport - leveren en plaatsen landingsmat hoogspringen atletiek - goedkeuren opdracht

AGB De kleine Dender

24.     Sport - AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - goedkeuring aanpassing

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

Secretariaat

25.     Interpellatie van raadslid Werner Somers aan de heer Henri Evenepoel, schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen, betreffende de 'Koeweg nr. 1 te Ninove'

26.     Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de veiligheid van de oversteekplaatsen voor voetgangers

27.     Interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Tania De Jonge, schepen van ruimtelijke ordening, betreffende het foutieve openbaar onderzoek over de verbouwing van twee handelspanden tot een wok restaurant

28.     Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van sport Marc Torrekens inzake het samenwerkingsverband tussen KVK Ninove en Osta Meerbeke en de aanleg van een kunstgrasveld

29.     Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de aanleg van voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem


Contact informatie