GR20140227 aanvullende korte agenda (datum van publicatie 31/03/2014)

AP1.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer m.b.t. stand van zaken in verband met het nemen van snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van Nederhasseltstraat en de behandeling van de klachten van de plaatselijke inwoners

 

 

AP2.   Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepenen Vande Winkel en Evenepoel in verband met de aanpassingen aan de asverschuivingen op de Aardeweg te Outer

 

 

AP3.   Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van milieu in verband met de geplande zwerfvuilactie van 23 maart 2014

 

 

AP4.   Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepen Vande Winkel in verband met een gevaarlijke situatie op de Berrebroeckstraat te Eichem

 

 

AP5.   Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepen Vande Winkel in verband met een gevaarlijke situatie op de Eichemstraat te Eichem

 

 

AP6.   Vraag van raadslid Maria Keymolen aan de heer burgemeester en de schepen voor welzijn in verband met mijn interpellatie over de stimulatie van buurtinformatienetwerken

 

 

AP7.   Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van lokale economie mevrouw Tania De Jonge inzake het initiatief van de raad van bestuur en het jeugdbestuur KVK Ninove om een carnavalscafé open te houden tijdens het carnaval 2014

 

 

AP8.   Interpellatie van raadslid Rudy Corijn inzake verklaringen in de pers door mevrouw schepen Cosyns en de inrichters van het voorziene concert van Clouseau in augustus 2014

 

 

AP9.   Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de heer schepen Vande Winkel inzake niet betalend innemen van de openbare weg in een te betalen zone, meer bepaald Centrumlaan te Ninove

 

 

AP10. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de vervanging van een lid in de feestcommissie en in de cultuurraad

 

 

Amendement van raadslid Werner Somers op punt 21 van de gemeenteraad van 27 februari 2014 - nieuwe straatnaam


Contact informatie