GR20131219 punt 8: Strijkwinkel 't Strijkertje - stopzetting activiteiten

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2000 houdende de goedkeuring van het SIF-beleidsplan 2000-2002, inzonderheid het projectonderdeel 7.4 waarbij het opstarten en de uitbating van een strijkwinkel werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de strijkwinkel sinds de oprichting structureel verlieslatend is en het tekort voor 2013 op 120.000 euro wordt geraamd;

 

Overwegende dat de uitbating van een strijkwinkel geen kerntaak van de stad is;

 

Overwegende dat gelet op de financiële toestand van de stad het niet meer te verantwoorden is dat deze dienstverlening verder gezet wordt en dat door het bijpassen van het verlies de stad oneerlijke concurrentie creëert met private initiatieven;

 

Overwegende dat de administratieve medewerker (coördinator) van de strijkwinkel haar administratieve functie kan blijven uitoefenen op de dienst sociale zaken;

 

Overwegende dat aan het technisch personeel van de strijkwinkel (strijkster/herstelster) een nieuwe betrekking als schoonmaakster kan aangeboden worden op hetzelfde niveau E, met behoud van alle anciënniteiten;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2002 houdende goedkeuring van een retributiereglement op het gebruik van de strijkwinkel 't Strijkertje en de aanpassing van het reglement bij besluit van de gemeenteraad van 20 december 2006;

 

Overwegende dat het retributiereglement vanaf 1 januari 2014 kan opgeheven worden;

 

Gelet op het advies van het managementteam;

 

Overwegende dat dit dossier werd onderworpen aan syndicaal overleg op 9 december 2013;

 

Beslist,

 

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

7 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Vanaf 1 januari 2014 wordt de strijkwinkel "'t Strijkertje" gesloten.

 

Artikel 2

 

Het personeel van de strijkwinkel zal een functie van schoonmaakster bij het stadsbestuur op hetzelfde niveau aangeboden worden, met behoud van alle anciënniteiten.

 

Artikel 3

 

De coördinator van de strijkwinkel wordt ingepast als administratief medewerker binnen de dienst sociale zaken, op hetzelfde niveau en met behoud van alle anciënniteiten.

 

Artikel 4

 

Het retributiereglement op het gebruik van de strijkwinkel 't Strijkertje wordt vanaf 1 januari 2014 opgeheven.