GR20131219 punt 39 : openbare werken - Ninove - uitbreiding waterleidingsnet van het voorziene appartementsgebouw Vlinderlaan 32, 9400 Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat De Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van het voorziene appartementsgebouw Vlinderlaan 32, 9400 Ninove;

 

Gelet op de brief van 21 oktober 2012 van De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van het voorziene appartementsgebouw Vlinderlaan 32, 9400 Ninove;

 

Overwegende dat de aanpassingswerken voor 100% ten laste vallen van Comm. V. ANNA;

 

Gelet op de brief van 30 oktober 2013 van De Watergroep, waarin medegedeeld word dat Comm. V. ANNA het bedrag van €4.971,20 op hun bankrekening heeft overgeschreven;

 

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 14 november 2013 gunstig advies verleende;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van het voorziene appartementsgebouw Vlinderlaan 32, 9400 Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten van het waterleidingsnet zijn volledig ten laste van Comm. V. ANNA

 

Artikel 3

 

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.