GR20131219 punt 34: retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2012 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen;

 

Overwegende dat de atletiekclub Vita vzw over een gebruiksovereenkomst van 11 april 2001 beschikt, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2001;

 

Overwegende dat Kaatsclub Eendracht Ninove over een gebruiksovereenkomst van 11 april 2001 beschikt, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2001;

 

Overwegende dat het passend is de atletiekclub Vita vzw vrij te stellen van de retributie vastgesteld in artikel 4 en de Kaatsclub Eendracht Ninove vrij te stellen van de retributie vastgesteld in artikel 5;

 

Overwegende dat het de bedoeling is om 65 plussers op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen gratis gebruik te laten maken van de vijver van het stadspark waardoor het passend is artikel 6 aan te passen;

 

Overwegende dat het om budgettaire redenen passend is de tarieven vastgesteld in

artikel 8, artikel 9 en artikel 10 te herzien;

 

Overwegende dat deze artikelen een retributie vaststellen voor sportkampen, sportdagen, sportklassen, seniorenactiviteiten en doelgroepen;

 

Overwegende dat de woorden "kleutersportkampen (3 dagen)" en "omnisport- en zwemkamp (3 dagen)", opgenomen in artikel 8 1., vervangen worden door de woorden "driedaagse sportkampen" en de woorden "sportmix of" weggelaten worden;

 

Overwegende dat de retributie voor een halve dag, opgenomen in artikel 8 2. sportdagen, geschrapt wordt;

 

Overwegende dat in dat zelfde artikel een retributie vastgesteld wordt voor sportdagen waarbij een beroep gedaan wordt op externe organisaties;

 

Overwegende dat het passend is om in artikel 8 1. sportkampen, artikel 9 1. seniorenturnen en 9 2. sportdagen voor senioren en artikel 10 doelgroepen een tarief vast te stellen voor personen die beschikken over een kansenpas en in artikel 11 voor deze personen een korting toe te staan voor deelname aan sport-voor-allen-activiteiten;

 

Overwegende dat een nieuwe retributie vastgesteld wordt in:

-       artikel 11 voor sport-voor-allen activiteiten

-       artikel 12 voor commerciële organisaties die de ganse accommodatie huren waardoor de sporthal niet vrij is voor de vaste bezetting;

 

Overwegende dat de nieuwe tarieven zullen in voege treden vanaf 1 januari 2014;

 

Overwegende dat hierdoor de bepalingen vastgesteld in artikel 11 van het retributiereglement van 31 mei 2012 worden opgenomen in artikel 13;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen van 31 mei 2012 wordt vanaf 1 januari 2014 opgeheven en van dan af vervangen door volgende bepalingen:

 

Artikel 1

 

De retributie voor het gebruik van de stedelijke sporthal wordt als volgt vastgesteld:

 

1. Voor inwoners en verenigingen zowel van Ninove als daarbuiten:

 

Grote zaal*:       - 4 euro per uur voor 1/3 zaal

- 6 euro per uur voor 1/2 zaal

- 12 euro per uur voor de volledige zaal

 

Polyvalente zaal (beneden)*: - 4 euro per uur

 

Polyvalente zalen (boven)*:           - 4 euro per uur voor de judozaal

                            - 4 euro per uur voor de turnzaal

 

Vergaderzaal:          - gratis voor sportverenigingen aangesloten bij de sportraad

                                 - 5 euro per dagdeel voor andere verenigingen en organisaties waarbij een dag bestaat uit drie dagdelen: de voormiddag van 8u tot 12 u, de namiddag van 13u tot 18u en de avond van 19u tot einde activiteit).

 

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches

 

  1. 2.    Voor de Ninoofse onderwijsinstellingen tot uiterlijk 18 uur, de jeugd (tot 16 jaar) en jeugdverenigingen van Ninove, alsook voor alle instellingen voor gehandicapten tot uiterlijk 18 uur:

 

Grote zaal*:   - 1,25 euro per uur voor 1/3 zaal

- 2 euro per uur voor 1/2 zaal

- 4 euro per uur voor de volledige zaal

 

Polyvalente zalen (beneden)*:  - 2euro per uur

 

Polyvalente zalen (boven)*:           - 1,25 euro per uur voor de judozaal

- 1,25euro per uur voor de turnzaal

 

Vergaderzaal:          -  2 euro per dagdeel

 

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches

 

Artikel 2

 

De retributie voor het gebruik van de kleedkamers en douches wordt als volgt vastgesteld:

- 2 euro per persoon

- 10 euro per groep vanaf 5 personen

 

De retributie is van toepassing voor alle gebruikers van de kleedkamers en douches die geen gebruik maken van de accommodatie van de sporthal.

 

De retributie is niet van toepassing voor atletiekclubs en kaatsclubs tijdens officiële competitiewedstrijden.

 

Artikel 3

 

Een retributie van 75 euro wordt aangerekend aan individuele personen en aan verenigingen die:

- het sportmateriaal niet opbergen in de voorziene ruimte

- flessen, blikken, e.d. achterlaten en alcoholische dranken gebruiken in de kleedkamers.

 

Artikel 4

 

De retributie voor het gebruik van het stedelijk atletiekstadion wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 7,50 euro per uur

- individuele gebruiker:   - 1 euro per uur

                                       - 10 euro per jaar

- school: 5 euro per uur

 

Deze retributie is niet van toepassing op de atletiekclub Vita vzw.

 

Artikel 5

 

De retributie voor het gebruik van de stedelijke kaatsbaan wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 2,50 euro per uur

- individuele gebruiker: 0,50 euro per uur

- school: 1,25 euro per uur

 

Deze retributie is niet van toepassing op Kaatsclub Eendracht Ninove.

 

Artikel 6

 

De retributie voor het gebruik van de vijver van het stadspark voor sportvisserij wordt als volgt vastgesteld:

- individuele gebruiker: 2 euro per dag

- bij open-viswedstrijden: 4 euro per dag

- 65-plussers: gratis op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen

 

In het kader van een "Interclub-viswedstrijd" wordt géén retributie geheven.

 

Artikel 7

 

De retributie voor het gebruik van de stedelijke beachterreinen wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 5 euro per 3 terreinen per uur

- individuele gebruiker: 2 euro per terrein per uur

- school: 3 euro per 3 terreinen per uur

 

Artikel 8

 

De retributie voor de deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen wordt als volgt vastgesteld:

1. Sportkampen                                         zonder kansenpas            met kansenpas

- Eéndagsactiviteit                                          10,00 euro                     3,00 euro

(dansdag, kleutersportdag)

- driedaagse sportkampen                              30,00 euro                     7,50 euro

- vijfdaagse sportkampen                               50,00 euro                     12,50 euro

 

2. Sportdagen                                                                                          

- volledige dag                                                5,00 euro/ll (inclusief drankje)

 

3. Sportdagen door externe organisaties

  - 18,00 euro per uur voor de volledige zaal

  - 10,00 euro per uur voor de piste

  - 10,00 euro per uur voor de kaatsbaan

  - 10,00 euro per uur voor polyvalente zaal beneden

  - 10,00 euro per uur voor polyvalente zaal boven (judozaal of turnzaal)

 

4. Sportklassen

- halve week                                                   10,50 euro                               

- volledige week                                              21,00 euro

 

Artikel 9

 

De retributie voor deelname aan seniorenactiviteiten wordt als volgt vastgesteld:

1. Seniorenturnen                                      zonder kansenpas                       met kansenpas

- per beurt                                                      2,00 euro                      1,50 euro

- 10-beurtenkaart                                           18,00 euro                     4,50 euro

 

2. Sportdagen                                            zonder kansenpas                       met kansenpas

- halve dag                                                      4,00 euro                      1,50 euro

- volledige dag                                                8,00 euro                      3,00 euro

- sportyweek (5 halve dagen)                         20,00 euro                     5,00 euro

 

3. Behendigheidsspelen

- per beurt                                                      1,00 euro

- 10-beurtenkaart                                           10,00 euro

- per trimester*                                              20,00 euro

 

*trimesters: - september - december

                      - januari – april

                      - mei - augustus

 

Artikel 10

 

De retributie voor de doelgroepen (mensen met een beperking, sport voor zwaarlijvige kinderen, …) wordt als volgt vastgesteld:

                                                                                  zonder kansenpas       met kansenpas

-       per activiteit:                                                                 2,50 euro                 1,50 euro

-       voor een sportdag, inclusief drankje:                            5,00 euro                 3,00 euro

 

Artikel 11

 

De retributie voor sport-voor-allen activiteiten wordt als volgt vastgesteld:

-       sportactiviteiten (o.a. smaakzoektocht): 5,00 euro per kind en 7,00 euro per volwassene. Personen met een kansenpas krijgen een korting van 1,50 euro.

-       fietstocht "Over de heuveltjes…": 1,50 euro per kind, 3,00 euro per volwassene.

     Personen met een kansenpas krijgen een korting van 3,00 euro.

-       tornooien: - jeugd: 15 euro per ploeg met een maximum van 60 euro

- volwassenen: 175 euro per ploeg, inclusie waarborg

 

Artikel 12

 

De retributie voor commerciële organisaties die de ganse accommodatie huren en waardoor de sporthal niet vrij is voor de vaste bezetting wordt als volgt vastgesteld:

-       boksgala (met inkomgeld) – ganse accommodatie: 300,00 euro per dag waarbij een dag gelijkgesteld wordt aan 12 uur

-       kindercarnaval – ganse accommodatie: 200,00 euro per dag waarbij een dag gelijkgesteld wordt aan 12 uur.

 

Artikel 13

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de provinciegouverneur worden toegestuurd.